Darmowa
WYCENA
dokumentów

Przewaga dzięki językom obcym

2019-09-10 Protlumaczenia

Osiąganie przewagi konkurencyjnej to jeden z najważniejszych składników każdego biznesu. Dzięki odnoszeniu zwycięstw w poszczególnych obszarach prowadzonej działalności możemy liczyć na stabilny rozwój oraz zwiększanie zasięgu prowadzonego przedsięwzięcia.

Swojej hegemoni można dopatrywać się na różnych polach. Poprawa wskaźników produkcyjnych czy polepszenie standardów obsługi klienta to tylko niektóre kwestie, które zasługują na uwagę. To dzięki nim zdobywamy nowych klientów i zaczynamy jawić się jako partner, któremu warto zaufać. W zglobalizowanym świecie istotne jest także przełamywanie barier komunikacyjnych. Przewaga dzięki językom obcym widoczna jest na takich polach jak:

Przewaga dzięki językom obcym

  • Internet – Globalna Sieć Stron WWW to machina, która służy nie tylko do wymiany informacji, ale także do prowadzenia działań promocyjnych. Dziś ciekawa strona Internetowa sprzedaje więcej niż najlepsi przedstawiciele handlowi. Wpływ na taki stan rzeczy mają przede wszystkim zgromadzone na niej materiały. O ile przeprowadzimy ich lokalizację mamy zwiększone szanse na pozyskanie klientów z zagranicy.
  • Marketing – tradycyjny marketing polega przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z klientem. Bardzo często bywa on obcojęzyczny. Znajomość danej mowy przez członków Państwa zespołu oddziałuje pozytywnie na utrzymywanie relacji z potencjalnymi nabywcami. Zbawienne bywa także przygotowanie materiałów reklamowych w języku docelowego odbiorcy. Tłumaczenia broszur, ulotek czy folderów reklamowych polepsza odbiór i może wpłynąć na decyzje zakupowe ich adresatów.
  • Innowacje – w długiej perspektywie czasu nowatorskie podejście do danego zagadnienia gwarantuje jego powodzenie. Kupno maszyny poprawiającej wydajność czy wdrożenie do swojej firmy zagranicznego know – how daje sposobność do zwiększania jakości lub ograniczenia kosztów. Pomocne w tej materii są przekłady instrukcji obsługi oraz innych materiałów zawierających części opisowe. Przewaga dzięki językom obcym, a właściwie eliminacja przeszkód, które generuje ich nieznajomość jest tak samo istotna  jak samo podjęcie danej inicjatywy.
  • Sprzedaż – sam akt sprzedaży jest ukoronowaniem wszelkich starań podejmowanych w imieniu tworzonej przez Państwa marki. Warto zadbać, aby przebiegał on w jak najbardziej komfortowych warunkach. Służy temu nie tylko swobodna wymiana zdań, ale także korespondencji. Jeśli mamy wątpliwość co do jej wiarygodności, warto wspomóc się kompetencjami wybranego filologa.
Jak uzyskać przewagę konkurencyjną ?
Jak uzyskać przewagę konkurencyjną ?

Masz pytania? Zadzwoń 501-32-7777 lub

Napisz