Darmowa
WYCENA
dokumentów

Cechy wyróżniające tłumaczenia przysięgłe

2020-08-18 Protlumaczenia

Wiele osób zastanawia się nad cechami wyróżniającymi tłumaczenia przysięgłe. Nie ma w tym nic dziwnego skoro ich powszechne wykorzystanie jest nie do podważenia. Przekłady poświadczone są szeroko rozpowszechnione w kontaktach ze wszelkiego rodzaju instytucjami takimi jak banki czy sądy.

Treść w nich zawarta pozwala dochodzić swoich racji, ubiegać się o kredyt lub podpisywać umowy z których wynikają wzajemne prawa i obowiązki. Nic więc dziwnego w tym, że wiele osób zastanawia się nad tym co charakteryzuje przekłady poświadczone. Do głównych parametrów, które je określają zaliczyć możemy:

Tłumaczenia przysięgłe – cechy wyróżniające

  • Liczbę znaków ze spacjami – jedna strona rozliczeniowa tłumaczeń przysięgłych liczy 1125 znaków ze spacjami. Liczba ta została określona stosownym rozporządzeniem i dopóki nie zmieni się obowiązujące prawo jest nie do zmiany. Translacje uwierzytelnione wyceniane są podług tego parametru, a ogólna liczba liter i znaków przestankowych jest zawsze zaokrąglana w górę. Jeśli więc dany dokument liczy 2300 znaków to tłumacz ma prawo policzyć za niego tak jak za 3 strony rozliczeniowe.
  • Wąski krąg Wykonawcówtłumaczenia przysięgłe mogą wykonywać jedynie osoby, które posiadają stosowne uprawnienia. Aby je otrzymać trzeba zdać specjalny egzamin i uzyskać tytuł tłumacza przysięgłego. Nie każdy filolog może więc być autorem przekładu, który później będzie respektowany przez urząd, w którym musimy załatwić daną sprawę. Nie oznacza to jednak, że przekłady zwykłe reprezentują gorszy poziom od poświadczonych. Wszystko zależy bowiem od ich finalnego przeznaczenia i kontekstu dla którego są zlecane.
  • Konieczność podbicia ich pieczęcią – aby odróżnić tłumaczenie zwykłe od przysięgłego najprościej przyjrzeć się ich wydrukom. Tłumaczenia przysięgłe posiadają na każdej stronie pieczęcie oraz kontakt do filologa, który je wykonał. Prawodawstwo nie określa ściśle jakiego typu dane mają być widoczne na fizycznej wersji przekładu. Najczęściej tłumacze umieszczają tam swój adres mailowy lub numer telefonu. Bywa, że kartki zawierające translacje mają dołączone dokumenty źródłowe na podstawie których sporządzono dany przekład. Czasami znajdują się tam również adnotacje dotyczące pochodzenia macierzystego tekstu.

 

Tłumaczenia przysięgłe - cechy wyróżniające
Tłumaczenia przysięgłe – cechy wyróżniające

Masz pytania? Zadzwoń 501-32-7777 lub

Napisz