Darmowa
WYCENA
dokumentów

Jaka jest odpowiedzialność tłumacza przysięgłego?

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego
2022-12-06 Protlumaczenia

Na czym polega odpowiedzialność tłumacza przysięgłego?

Dziś zajmiemy się tematem jakim jest odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. W krajach takich jak Polska tłumacz przysięgły jest akredytowany przez organ państwowy , co nadaje mu status prawny w tłumaczeniu dokumentów urzędowych.

Aby podjąć się tego rodzaju odpowiedzialności, tłumacz przysięgły musi znać jeden lub więcej języków obcych, ale także opanować pisanie w języku ojczystym. Musi umieć tłumaczyć teksty bez modyfikowania treści lub formy. Tłumacz przysięgły musi więc posiadać wysoki poziom znajomości języka i terminologii legislacyjnej, tak aby móc sporządzić wersję zgodną z oryginałem dokumentu.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego jest ogromna. Jest to zawód zaufania społecznego.  Tłumacz przysięgły  poświadcza, że ​​tekst jest wiernym i prawdziwym tłumaczeniem dokumentu oryginalnego.

Zawód tłumacza przysięgłego jest regulowany ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły, zanim będzie mógł się posługiwać tym mianem, musi spełnić szereg wymogów:

  • posiadać obywatelstwo polskie, lub kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, bądź EFTA, lub innego państwa na zasadach wzajemności,
  • ukończyć studia wyższe,
  • posługiwać się perfekcyjnie językiem polskim,
  • posiadać zdolność do czynności prawnych i być osobą niekaraną,

Gdy kandydat na tłumacza spełni powyższe warunki musi następnie uzyskać pozytywny wynik z egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który sprawdza umiejętności tłumaczeniowe. Warto wiedzieć, że egzamin ten jest bardzo trudny , a jego zdawalność za pierwszym razem szacuje się na 25 % . Ostatnim etapem by zostać tłumaczem przysięgłym jest ślubowanie.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły w Polsce składa ślubowanie  wobec Ministra Sprawiedliwości według następującej roty: “Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.” Po złożeniu przysięgły , tłumacz składa podpis pod Rotą i zostaje wpisany na lista tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Od tej pory  może posługiwać się mianem tłumacza przysięgłego i ma możliwość tłumaczenia wszelkich pism urzędowych, aktów notarialnych, aktów urodzenia, aktów własności, faktur, ustaw, może także tłumaczyć dokumenty sądowe i generalnie wszelkie akty posiadające moc prawną.

Odpowiedzialnością tłumacza przysięgłego jest skrupulatne prowadzenie księgi repetytorium, każdy przetłumaczony dokument musi być opieczętowany i zawierać następujące elementy :  pieczęć tłumacza przysięgłego, nr repetytorium, data sporządzenia tłumaczenia, podpis tłumacza przysięgłego.

Z uwagi na to, że język nieustannie ewoluuje, pojawiają się nowe zwroty, odpowiedzialnością tłumacza przysięgłego jest nieustanne poszerzanie zakresu swojego słownictwa

Każdy dobry tłumacz cechuje się niezwykłą starannością, sumiennością i wysoką znajomością języka.   Tutaj nie ma miejsca na pośpiech i roztargnienie. Musi być także to osoba  godna zaufania, gdyż tłumaczone dokumenty zawierają często poufne dane. Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego jest dużo większa niż odpowiedzialność zwykłego tłumacza. Poświadcza on bowiem zgodność tłumaczenia z okazanym dokumentem.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego to nic innego jak odpowiedzialność zawodowa, o której mowa w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Odpowiedzialność karna tłumacza powoduje iż ponosi on skutki prawne za naruszenie zasad wykonywania zawodu, które są regulowane Ustawą o zawodzie tłumaczenia .

Naruszenie jakichkolwiek zasad, o których mowa w Ustawie może skutkować utratą tymczasową uprawnień do wykonywania zawodu, karą  pieniężną  lub nawet pozbawieniem wolności.

Warto wiedzieć , że tłumacz przysięgły może zostać  powołany do wykonania tłumaczenia na żądanie sądu, prokuratury lub policji i nie może im odmówić (chyba, że odmowa zostanie uzasadniona przez ważną przyczynę). Nieuzasadniona odmowa tłumaczenia dla wyżej wymienionych instytucji może pociągnąć odpowiedzialność karną tłumacza.

 

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego
Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Masz pytania? Zadzwoń 501-32-7777 lub

Napisz