Darmowa
WYCENA
dokumentów

Odpowiedzialność prawna tłumacza

Zawód tłumacza przysięgłego - protlumaczenia.pl
2022-05-26 Protlumaczenia

Czy charakteryzuje się zawód tłumacza przysięgłego?

Zawód tłumacza przysięgłego należy do zawodów o sporym prestiżu społecznym.  Mimo to spotykamy wiele osób, które mają opory, aby powierzyć tłumaczowi dokumenty, których treść może być bardzo wrażliwa.

  Chcemy tu zwrócić uwagę fakt, iż odpowiedzialność tłumacza przysięgłego za przyjmowane zlecenia jest duża.  Poza znakomitą znajomością języka obcego tłumacz musi wykazać

  • precyzją,
  • zaangażowaniem,
  • znajomością przepisów prawa.

Aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego należy zdać odpowiedni egzamin organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Po zdanym egzaminie tłumacz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (na tej liście można sprawdzić czy dany tłumacz posiada kwalifikacja do uwierzytelniania dokumentu).

Każde tłumaczenie przysięgłe musi być opatrzone okrągłą państwową pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem tłumacza. Wzór podpisu oraz pieczęci tłumacz musi złożyć przed odpowiednimi organami.

Z czego wynika odpowiedzialność tłumacza przysięgłego?

Pracę tłumacza reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Dokument ten szczegółowo określa zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych, wyszczególnia prawa i obowiązki tłumacza, jak również określa minimalne stawki za jednostkową stronę rozliczeniową tłumaczenia.

Jeśli zlecając tłumaczenie mają Państwo wątpliwości czy zostawione dokumenty są bezpieczne warto wiedzieć, że przepisy prawa wymuszają na tłumaczu zachowanie tajemnicy powierzonych mu dokumentów. Ponadto tłumacz ma obowiązek do

  • wykonywania tłumaczeń z najwyższą starannością,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • wykonywania tłumaczenia na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

Ważnym jest, aby wspomnieć, iż zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą za nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z posiadanych uprawnień tłumaczowi mogą grozić sankcje.  Najłagodniejszą z kar jest upomnienie. Poważne i powtarzające się uchybienia w pracy mogą prowadzić tłumacza do zawieszenia go w czynnościach a w najgorszym wypadku do pozbawienia go prawa wykonywania zawodu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż zawód tłumacza przysięgłego nie będzie dla każdego.  Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego dotyczy bowiem każdego poświadczonego przez niego dokumentu i nie można on pozwolić sobie na brak sumienności i rzetelności w swojej pracy

 

Zawód tłumacza przysięgłego
Zawód tłumacza przysięgłego

 

Polecamy artykuły:

Co warto wiedzieć o tłumaczeniu technicznym?
Tłumacz przysięgły ukraińskiego
Tłumacz przysięgły Dębno
Tłumacz przysięgły Działdowo

Masz pytania? Zadzwoń 501-32-7777 lub

Napisz